Emócie na tvári

V dnešnej komplikovanej dobe sú na nás kladené vysoké nároky. Pomocou správne indikovaných ošetrení pleti v kombinácii s terapiou Vám pomôžeme rozuzliť príčinu ťažkostí a tým ich odstrániť.

Ponuka programov:

1. Access Bars ® - basic akupress restar system - jemným tlakom prstami na akupresúrne body na hlave pomáha odstrániť následky stresových reakcií a dlhodobo pôsobiaceho stresu na človeka. Vedie k lepšiemu spánku a celkovému uvoľneniu. Získate nové uhly pohľadu na životné situácie a posuniete svoje hranice vnímania okolností. Odporúčame min 10 sedení.

cena .......................... 25 €/hodina

2. Socioterapia - Kedy ste v zóne starostlivosti o seba a kedy už kompenzujete tlak spoločnosti. Každá môžeme byť iná a to je krásne. Spoznajte sami seba, svoje strachy, svoje reakcie. Začnite život tvoriť v radosti a výsledok sa zobrazí (aj) na tvári.

cena .......................... 30 €/hodina