Pre firmy 

Zostaňte produktívny, pomôžeme vám naštartovať tím, správnym smerom.

Ponúkame rozvojové a tím buildingové aktivity pre vašu spoločnosť, intenzívne workshopy pre pracovné kolektívy sú zamerané na sebapoznávanie a posilnenie komunikačných, sociálnych zručností a empatie v tíme.

Individuálne terapie

Arteterapia s použitím metód neurografiky. 

Nepotrebujete vedieť kresliť, aby ste sa prepojili s vlastným podvedomím cez kresbu. 

Vykresli sa z problémov.

Pre športové kolektívy

Reťaz je taká silná ako je silný jej najslabší článok.

Sebapoznanie, poznanie vlastnej hodnoty a hodnoty členov tímu Vás privedie k novým métam. V tíme je ukrytá sila, ktorej nositeľmi sú jednotlivý členovia. Ponúkame Vám tréning komunikačných a mentálnych zručností.

Sebapoznávacie skupiny

Milá žena,

pozývame Ťa na spoločné rozhovory o živote, vzťahoch, intimite, radostiach a starostiach života.

Príď v skupine žien porozumieť sebe samej, svojim emóciám, pohľadať odpovede spojené so vzťahmi. Nazri pravdivo na seba.

Buď inšpiráciou pre ďalšie ženy.Párové terapie

Partnerstvo nás učí prijať zodpovednosť za svoj vlastný život.

Ak sa zamýšľate ako ďalej, ak nežijete podľa vašich predstáv, prečo si navzájom nerozumieme, prečo sa nepočúvame, ako komunikujeme, čo mi zrkadlí môj partner ...

Príďte nahlas porozmýšľať, utriediť si myšlienky, porozumieť sami sebe a pohnúť sa ďalej.

Hydrolaterapia

Emocionálne vlastnosti hydrolátov v terapii

Hydroláty sú významný terapeutický nástroj, ktorý môžete zaradiť do každodenného života.

Objavte s nami jemnú silu bylín vplývajúcu na našu psychiku a telo.