Pigmentové škvrny

Pigmentová škvrna je zhluk melanínu produkovaného bunkami melanocytmi, pri poškodení týchto buniek sa melanín v koži nedistribuuje nerovnomerne a vzniknú farebné dyschrómie. Najčastejšie k poškodeniu melanocytu dochádza zápalom po spálení pokožky alebo ako dôsledok užívania liekov spôsobujúcich fotocitlivosť kože. Škvrna sa môže nachádzať v koži v rôznych hĺbkach a od toho sa bude odvíjať dĺžka terapie. Epidermálne, povrchové, pigmentácie dokážeme odstrániť relatívne rýchlo, pri hlbokých dermálnych pigmentáciách budeme potrebovať viac trpezlivosti. Kedže odstránenie škvrny rieši len estetický dôsledok a nie príčinu vzniku pigmentových škvŕn je dôležité sústrediť sa na správnu starostlivosť o pleť a obnoviť funkciu melanocytov.